The Fast Milosrdna - I Zimbra

vuxenutbildning stockholm

Är du fast i arbetslöshet och saknar den utbildning du skulle behöva för att ta dig ur din situation? Om du inte har en fullständig gymnasieutbildning och funderar på en karriär inom vård & omsorg, friskvård & hälsa, eller barn & fritid, kan en gymnasial vuxenutbildning vara vägen till dina mål. Kursen kan anpassas alltefter dina individuella behov och om du har en oavslutad gymnasieutbildning går det att ta enstaka kompletterande kurser. Man får god handledning under utbildningen och vuxenutbildning i stockholm är kostnadsfritt och berättigar dig till att söka studiemedel.